Hole wejściowe – Athina Park.

  • Termin realizacji :2017
  • Status :Projekt
  • Lokalizacja : Warszawa

Projekt rewitalizacji istniejących holi wejściowych w biurowcach zespołu biurowego Athina Park w Warszawie. Celem projektu było odświeżenie, unowocześnienie, doświetlenie i zindywidualizowanie architektury wnętrz holi recepcyjnych.