Farma Jednorożec

Farma Jednorożec będzie pierwszym w naszym kraju ośrodkiem terapeutycznym gdzie dzieci i młodzież opiekując się specjalnie do tego przeszkolonymi zwierzętami będą pracować nad zmianą swojego funkcjonowania. Farma ma także pomagać gatunkom zwierząt zagrożonych wyginięciem, wspierać społeczności lokalne, jak również inne instytucje zajmujące się wychowywaniem dzieci i młodzieży.

Budynek będzie składał się z części mieszkalnej, dziennej, dydaktycznej oraz części dla zwierząt. Cały budynek zaprojektowaliśmy modułowo co umożliwi etapowanie inwestycji i ewentualną rozbudowę w przyszłości. Idea architektoniczna jest czytelna - lokalne materiały i technologie użyte we współczesnej formie. Budynek ma stać się drugim domem dla dzieci dla opiekunów a także dla zwierząt.

http://farmajednorozec.org.pl/