Projekt elementów małej architektury w Parku im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim

Projekt elementów małej architektury.