Projekt nadbudowy kamienicy

Szukając odpowiednich środków wyrazu powstały warianty o różnym stopniu ekspresji architektonicznej i refleksji nad koncepcją ewolucji miasta.

Kierując się w miarę możliwości z zapisami Karty Weneckiej, założyliśmy wizualne i estetyczne odróżnienie części istniejących/historycznych od nowoprojektowanych. Posługujemy się językiem współczesnej, a niekiedy awangardowej architektury bez historycznych „cytatów” czy prób naśladowania stylu.

Każdy z wariantów jest otwartą propozycją wyznaczającą bardziej kierunek dialogu niż gotowe rozwiązanie.