Projekt budynku mieszkaniowo-usługowego

  • Termin realizacji : 2012
  • Klient : ...
  • Status : Projekt koncepcyjny
  • Lokalizacja : Mława

Bryła budynku kontynuuje zwartą zabudowę zachodniej pierzei Placu 1 Maja i jednocześnie porządkuje układ przestrzenny skrzyżowania z ulicą Narutowicza.

Budynek jest jednobryłowy z wyraźnym zaakcentowaniem narożnika przez zdynamizowanie formy przestrzennej i podwyższenie narożnika o 1 kondygnację. Zaakcentowana została także strefa parteru, która jest znacznie przeszklona i wycofana z lica elewacji powyżej tworząc wygodne i zapraszające podcienia. W strefie parteru umiejscowiono lokale usługowe i handlowe, a także reprezentacyjny hol wejściowy do części mieszkalnej. Zdynamizowana bryła budynku uspokojona jest przez uporządkowaną, opartą na module kompozycję elewacji. Zaprojektowano powtarzalne elementy okien i loggii z eleganckim detalem opasek okiennych. Powtarzalność i modułowość elewacji umożliwia elastyczne kształtowanie mieszkań.