Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

  • Klient:miasto stołeczne Warszawa
  • Status:projekt konkursowy
  • Lokalizacja: Warszawa, Rynek Starego Miasta

Odbudowa Starego Miasta w Warszawie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Wpisanie Starego Miasta zakończyło jednak pewien rozdział szkoły konserwacji zabytków.

Ideą projektu było wprowadzenie nowoczesnej, świadomie surowej bryły w kwartał sztucznie historyzującej tkanki miejskiej. Użytkownik nie powinien mieć wątpliwości gdzie kończy się stara zabudowa a zaczyna nowa. Wielofunkcyjne przestrzenie spojone zostały zastosowanymi materiałami i współcześnie uproszczonym detalem architektonicznym.