Płocka Galeria Sztuki - II nagroda w konkursie (pierwszej nagrody nie przyznano)

  • Skład zespołu projektowego :
  • mgr arch. inż. Mariusz Rosiek
  • dr arch. inż. Wojciech Paciorkiewicz
  • mgr arch. inż. Joanna Wachowicz
  • stud. Illia Tieriaiev
  • stud. Mariia Bilan
  • stud. Justyna Chojnacka

Nasza architektura nawiązuje dialog z historią

Mimo, że łakomie spoglądamy w przyszłość, że mamy ambicje tworzenia nowego ładu i odkrywania świata na nowo, często ze zdziwieniem uświadamiamy sobie jak bardzo wyrastamy z przeszłości, która nas ukształtowała.

Inspiracją do pracy przy projekcie Płockiej Galerii Sztuki było dla nas pragnienie odnalezienia pomostu pomiędzy „wczoraj” a „dziś”. Nasz projekt to studium procesu odkrywania naturalnych powiązań, których istnienie wydaje się oczywiste, ale wcale oczywiste nie jest. Tworząc w materii nowoczesności czerpiemy głęboko ze źródeł naszej tożsamości historycznej. Tkanka architektoniczna, w której tworzymy doskonale odzwierciedla ten proces.

Budynek przy ul. Sienkiewicza 51 przeznaczony do adaptacji na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki wpisany do gminnego rejestru zabytków oraz teren zespołu urbanistyczno –architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka stanowią punkt wyjścia do zaprojektowania nowoczesnej przestrzeni publicznej.

Nowoczesnej to znaczy a dostępnej, użytecznej a przede wszystkim pięknej.