• Klient:CBRE
  • Status:projekt
  • Lokalizacja: Bielsko-Biała

W związku z rozbudową galerii o nową część powstał pomył by ujednolicić obie części zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Przy okazji można było naprawić rozwiązania które w tej chwili odbiegają od oczekiwań właściciela.

Zaprojektowaliśmy nowy wizerunek pasaży handlowych, głównej przestrzeni wejściowej, food court, nowe oznakowanie wejść i elementów identyfikacji.

Zaprojektowaliśmy główny plac pomiędzy obydwiema częściami galerii a także strefę relaksu wzdłuż rzeki Białej i galerię sztuki na wodzie.