Projekt wnętrz biura firmy Xentivo sp. z o. o.

  • Termin realizacji : 2014
  • Klient :Xentivo sp. z o. o.
  • Status : Projekt i Realizacja
  • Lokalizacja : Warszawa

Projekt polegał na ukształtowaniu wnętrz biura w sposób zindywidualizowany przy użyciu prostych środków wyrazu i standardowych elementów wyposażenia. Udało się stworzyć biuro przyjazne, będące dobrym miejscem do pracy przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych.